Skip to main content

Table 2 Primers for quantitative methylation-specific PCR (QMSP)

From: Hinokitiol induces DNA demethylation via DNMT1 and UHRF1 inhibition in colon cancer cells

Gene

Primer sequences (5′ → 3′)

Annealing temp. (°C)

Product size (bp)

Location

Gene bank

NEUROG1

F:TATGTAAATATTCGGGCGTTGTAC

58

199

(−155 ~ +43)

NC_000005.9

R:GATCTCCTAAATAATATCGCCGAC

TAC1

F:TTAGATTTGTAGACGGAAGTAGGTC

58

139

(−135 ~ +3)

NC_000007.13

R:GTAATTAAAAATTTCCGAAACGAT

MGMT

F:GTTTGTATTGGTTGAAGGGTTATTT

58

109

(−292 ~ −184)

NC_000010.10

R:CTAAAACAATCTACACATCCTCACT

AKR1B1

F:CGGAAGAAGTATTTTCGTCGA

58

166

(−120 ~ +45)

NC_000007.13

R:CAATACGATACGACCTTAACCG

CHST10

F:TTTTGTAGCGGTAGAAAGGGAGATTCG

58

198

(−125 ~ +72)

NC_000002.11

R:GACTTTAAAAACCAAAACGCCGAC

BTG4

F:GTATAATACGCGTAGTTGGGTTAGC

58

171

(−422 ~ −252)

NC_0000011.9

R:AAAAAAACGAAAAAAACCTAAACG

ELOVL4

F:GAGTTTAGGTGTTTCGTTTTCGTTC

58

114

(−158 ~ −42)

NC_000006.11

R:CCTCCCTCCCTAATATTAAAACTCG

EYA4

F:GTTATTCGAGGTTAAATAAAAACGG

58

149

(−198 ~ −50)

NC_000006.11

R: ACTTACGCAAAAAAATAAAACGAA

SPG20

F:GTCGAGTAGTCGACGTGGTC

58

168

(−246 ~ −78)

NC_000013.10

R:AATAATACGTAAAAAAACGTCCGTC

UNC5C

F:GTTTAGGTTTGGCGTATCGC

58

219

(−463 ~ −245)

NC_000004.11

R:GCCAAAAAAACGTAAAAAACG

β-actin

F:TGGTGATGGAGGAGGTTTAGTAAGT

58

132

(−1645 ~ −1513)

NC_000007.13

R: AACCAATAAAACCTACTCCTCCCTTAA